Duke u ngarkuar...

Formulari për aplikim për njohje të diplomës

Ju lutemi që të jeni të vëmendshëm gjatë plotësimit të këtij formulari.
Lexoni me kujdes të gjitha fushat dhe pastaj plotësoni ashtu siq kërkohet.
Mos plotësimi i formularit në formën e duhur mund të rezultoj me refuzim të aplikacionit tuaj.
Nr. unik i aplikacionit tuaj është:
NK-LK7A0JC
1. Të dhënat personale
2. Të dhënat për gradën e fituar
3. Të dhënat për edukimin paraprak
4. Ngarkimi i dokumentacionit
5. Aplikimi

Të dhënat personale


* Duke përfshirë kodin shtetëror psh. +38344123456