Loading...

Obrazac za prijavu za priznavanje diplome

Budite pažljivi prilikom popunjavanja ovog obrasca.
Pažljivo pročitajte sva polja, a zatim ih popunite po potrebi.
Ako ne popunite formular ispravno, vaša prijava može biti odbijena.
Ne. jedinstveno za vašu aplikaciju je:
NK-XN3HUOV
1. Lični podaci
2. Podaci o stečenoj diplomi
3. Podaci o prethodnom obrazovanju
4. Učitavanje dokumentacije
5. Aplikacija

Lični podaci


* Uključujući državni kod, npr. +38344123456