Duke u ngarkuar...

Njoftimet

Post Thumbnail
Ligji nr. 04/L-037 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës

Ligji nr. 04/L-037 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës

Post Thumbnail
Udhëzimi Administrativ (MASHT) nr. 12/2018

Udhëzimi Administrativ (MASHT) nr. 12/2018 Parimet dhe procedurat e njohjes së diplomave, gradave dhe kualifikimeve të Shkollave të Larta Profesionale dhe Universitare të fituara jashtë Republikës së Kosovës