Loading...

O nama

Priznavanje viših stručnih i univerzitetskih kvalifikacija stečenih van Republike Kosovo

Opis:

Ova elektronska usluga pomaže građanima koji apliciraju za priznavanje univerzitetskih stepena i visokih stručnih škola stečenih u inostranstvu koje pripadaju od 5 do 8 nivo Nacionalnog okvira kvalifikacija koje izdaju strane institucije visokog obrazovanja. Kvalifikacije 5-8 nivo Nacionalnog okvira kvalifikacija obuhvataju više stručne škole, bachelor, master, i doktorske studije.

Potrebna dokumentacija:

 • Popunjen obrazac primljen u NARIC - Kosovo;
 • Kopija identifikacionog dokumenta; za nedržavljane Kosova, boravišna dozvola Republike Kosovo;
 • Kopija izvoda iz matične knjige venčanih u slučaju promene prezimena;
 • Original diplome samo na uvid;
 • Kopija originala diplome/uverenja overena, format A4;
 • Kopija originala overenog prepisa/uverenja o ocenama;
 • Ovlašćeni prevod diplome/uvjerenja i prepisa/uvjerenja o ocjeni (ako nisu na jednom od službenih jezika u Republici Kosovo);
 • Dodatak diplomi (ukoliko se podnosi u relevantnoj instituciji);
 • Kopija diplomskog, magistarskog i doktorskog rada;
 • Prevesti sažetak rada – najviše tri stranice, ako nije na jednom od službenih jezika;
 • Studijski program;
 • Kopija diplome/diploma osnovnih studija (ako se prijavljujete za priznavanje doktorskih studija, potrebne su overene magistarske i osnovne studije, a ako se prijavljujete za priznavanje master studija potrebna vam je diploma osnovnih studija-bachelor);
 • Uplatnica (administrativna taksa, za profesionalne škole i bačelor 30€, za master 50€ i za doktorat 70€. Uplatnica se dobija u NARIC-Kosova);

Diplomci koji su završili studije u Republici Albaniji i Severnoj Makedoniji moraju staviti pečat apostila na originalnu diplomu i svedočanstvo o oceni.

U nedostatku nekog od gore navedenih dokumenata, zahtev se neće razmatrati;

NARIC i Komisija eksperata mogu u određenim slučajevima zatražiti i dodatnu dokumentaciju.

Notarska overa dokumenata i prevod moraju biti urađeni u Republici Kosovo.

Dokumenti podneti na priznavanje se ne vraćaju.

Objavi:

Najnovija saopštenjaNajnovije vesti sa NARIC-a Kosova

Pročitaj više